آزمایش CA 15-3 (كارسينوم آنتي ژن 15-3)

CA 15-3، پروتئیني است که توسط سلول های طبیعی پستان تولید مي شود. در بسیاری از بیماران مبتلا به تومورهای سرطانی پستان، افزایش تولید CA 15-3 و آنتی ژن سرطانی مرتبط 29.27 وجود دارد. CA 15-3 باعث سرطان نمي شود؛ بلکه توسط سلولهای تومور رها و وارد جریان خون مي شود كه آن را به عنوان یک تومور مارکر براي پيگيري دوره سرطان، مفید مي سازد.

 

 

 

 

 

 

اين تست برای پايش پاسخ به درمان سرطان تهاجمي پستان و بررسي عود بیماری؛ هنگامی که فرد برای سرطان تهاجمی پستان درمان شده، يا تحت درمان است، درخواست مي شود.

بازگشت به لیست
نسخه قابل دانلود