پرینت

نام آزمایش

Acetylcholine Receptor Antibody


مترادف

آنتی‏بادی تعدیل کننده استیل کولین‏‏، آنتی‏بادی مسدود کننده رسپتور استیل کولین، AChR Ab، Anti-AChR


خلاصه

بیماری میاستنی گراویس (MG) همراه با دو نوع اتوآنتی‏بادی می‏باشد، اتوآنتی‏بادی که به محلی غیر از محل اتصال استیل کولین متصل می‏گردد (تعدیل کننده) و اتوآنتی‏بادی‏هایی که به محل اتصال آلفا-بونگاروتوکسین (Alpha-bungarotoxin) متصل می‏گردند (مسدود کننده). حدود 15% افراد مبتلا به میاستنی گراویس تیموما دارند و 33 تا 50 درصد بیماران مبتلا به تیموما که به بیمارستان مراجعه می‏کنند به بیماری میاستنی گراویس نیز مبتلا هستند.


نمونه

سرم


ظرف

لوله درب قرمز


طریقه نگهداری

سرم را در ویال‏های پلاستیکی ریخته و در فریزر قرار دهید.


محدوده مرجع

محدوده مرجع بین آزمایشگاه‏های مختلف تفاوت دارد.
* آنتی‏بادی‏ متصل شونده به گیرنده استیل کولین: کمتر از nmol/L 03/0‏
* آنتی‏بادی تعدیل کننده گیرنده استیل کولین: بین صفر تا 20 درصد
بعضی از آزمایشگاه‏ها نتایج را به صورت نیمه کمی گزارش می‏نمایند.کاربرد


● تأیید تشخیص بیماری میاستنی گراویس با اختصاصیت 9/99%
● یافتن موارد تحت بالینی میاستنی گراویس در بیماران مبتلا به تیموما یا بیماری پیوند بر علیه میزبان (GVHD)
● تغییر در میزان غلظت آنتی‏بادی‏های گیرنده استیل کولین با شدت بالینی میاستنی گراویس در جریان درمان با پردنیزولون و یا داروهای سرکوب کننده ایمنی و بعد از برداشتن تیموس همسویی دارد. بالاترین سطح آنتی‏بادی‏ در بیماران جوانتر دیده می‏شود.محدودیت‌ها

در 34-7 درصد از بیماران مبتلا به میاستنی گراویس آنتی‏بادی‏های گیرنده استیل کولین وجود ندارند.
◘ موارد منفی کاذب: 12-6 ماه اول پس از ظهور علایم بالینی؛ 50-21% موارد میاستنی گراویس چشمی؛ در 25-6% موارد میاستنی گراویس جنرالیزه.
◘ موارد مثبت کاذب: سندرم ایتون – لامبرت (Eaton-Lambert)؛ بستگان درجه یک بیماران مبتلا به میاستنی گراویس؛ بیماران مبتلا به اسکلروز آمیوتروفیک جانبی (ALS) که با سم مار کبری درمان شده‏اند؛ سیروز صفراوی اولیه؛ سرطان ریه؛ بیماران مسن مبتلا به بیماری‏های خودایمنی؛ پیوند مغز استخوان؛ متعاقب درمان با پنی‏سیلامین (penicillamine-induced myesthenia –like symptoms).تداخلات دارویی

مصرف سوکسی­نیل­کولین و سم مار ممکن است تست را مثبت کند.


متدولوژی

رادیوایمونواسی (RIA)، تست‏هایی که با آنتی‏ژن گیرنده استیل­کولین انسانی انجام می‏شوند از آنتی‏ژن‏های موش و میمون حساس‏تر هستند. از آلفا – بونگاروتوکسین نشان دار شده با رادیواکتیو در RIAهای رقابتی جهت اندازه‏گیری انواع مختلف anti-AChR استفاده می‏شود.


اطلاعات تکمیلی

آنتی‏بادی‏های موجود در بدن بیماران مبتلا به میاستنی گراویس مکان‏های اتصال استیل کولین را مسدود کرده و باعث آسیب به غشاء پس از سیناپسی شده و تخریب رسپتورها را نیز تسریع می‏نمایند. آنتی‏بادی ضد AChR در بیشتر از 85% از بیماران مبتلا به میاستنی گراویس اکتسابی یافت می‏شوند. وجود آنتی‏بادی حقیقاً برای میاستنی گراویس تشخیصی است ولی جواب منفی بیماری را رد نمی‏کند. تیترآنتی‏بادی ارتباطی با شدت بیماری ندارد اما برای مونیتورینگ پاسخ به درمان مفید خواهد بود چراکه با بهبود یافتن بیمار تیترها کاهش می‏یابند.منبع: پایگاه اطلاع رسانی داده های آزمایشگاهی به زبان فارسی
Copyright © 2011 Ministry of Health and Medical Education - All rights reserved